fbpx

Chính sách bảo mật và riêng tư

ĐInh Quang Tuyên có chính sách bảo mật giúp bạn trải nghiệm tốt hơn trên website: dinhquangtuyen.com

Chính sách bảo mật

Chính sách riêng tư và bảo mật khi bạn đăng ký tài khoản miễn phí tại website dinhquangtuyen.com

1. Thông tin tài khoản của bạn được bảo mật hoàn toàn

2. Những thông tin cá nhân của bạn được bảo mật, không công bố ra ngoài, trừ trường hợp có thỏa thuận trước

3. Những nội dung của  bạn cũng sẽ được riêng tư

4. Hoạt động của bạn trên website cũng được bảo mật hoàn toàn

Chuyển lên trên