fbpx

Take a Tour | Marketing Automation, Landing Pages, Webinars, Email Marketing

Hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

The GetResponse List Building Program is a comprehensive email marketing course that covers everything you need to know to grow your list by up to 10,000 subscribers in as little as 90 days. Now marketers can maximize their email marketing efforts by taking advantage of this free program and enhancing their lists with new, engaged subscribers. The list building program, used with GetResponse email marketing tools, is the complete marketing solution. Marketers are provided with the know-how and necessary tools to launch a comprehensive and effective email marketing campaign. The course is unique to GetResponse and created exclusively for GetResponse customers; both free trial and pro accounts that have less than 10,000 subscribers. Customers may choose from two program schedules: the 90-day fast track and the 180-day standard program. Each session consists of a video tutorial, presentation, and an article. Those who complete the program and acquire at least 1,000 new subscribers will receive a GetResponse University Certificate of Performance. More details about the course may be found here: Hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Xin chào tôi là Tuyên. Tôi viết blog này nhằm giúp bạn một phần nào đó trong hành trình đạt 5 mục tiêu cuộc đời: Cống hiến, bình an, sức khỏe, mối quan hệ hoàn hảo, tự do tài chính.
Posts created 58

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
>